Tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty

Tietosuojaseloste

Holvi Payment Services Ltd

Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

 

Rekisterinpitäjä

Holvi Payment Services Oy
Lapinlahdenpolku 8
00180 HELSINKI

 

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Luis Calleja, Head of Legal & Finance
+358 75 325 2935
https://support.holvi.com

 

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on maksupalvelutoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden sekä asiakassuhteiden hoito ja kehittäminen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää rekisteröityjen yksilöimiseen ja tunnistamiseen, riskienhallintaan ja lakiin tai viranomaisten ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseen. 

Saatamme käyttää henkilökohtaisia tietojasi markkinointitarkoituksiin ja mainostaaksemme uusia palveluita, jotka saattavat kiinnostaa sinua. Saatamme ottaa yhteyttä postitse, puhelimitse tai sähköpostitse. Jos et halua vastaanottaa suoramarkkinointia meiltä, ole ystävällinen ja ota meihin yhteyttä.

 

Rekisteröidyt

Rekisteröidyllä henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassaoleva tai mahdollinen asiakassuhde tai rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta velvoitteesta.

 

Rekisterin tietosisältö

Henkilön perustiedot, kuten

 • nimi
 • henkilötunnus
 • sähköpostiosoitteet
 • matkapuhelinnumerot
 • kieli

Henkilön hallinnoiman maksutilin perustiedot, kuten

 • nimi ja tunniste
 • osoite
 • sähköpostiosoite
 • verkkosivuston osoite
 • tosiasiallinen edunsaaja
 • käyttötapaustiedot

Henkilön hallinnoiman maksutilin kirjanpitoaineisto

Henkilön maksutapahtumaan liittyvät tiedot, kuten

 • nimi
 • osoite
 • sähköpostiosoite
 • maksutapahtumakohtaiset lisätiedot

Muut palvelun käytön yhteydessä vastaanotetut tiedot, kuten verkkoyhteyksien lokitiedot, palvelun käyttöön liittyvät lokit tai asioitaessa erikseen annetut tiedot

Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot

 

Säännönmukaiset tietojenluovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvan tietojensaantioikeuden toteuttamiseksi. Muutoin tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai valtuutuksella.

 

Henkilötietojen säännönmukainen hankinta

Henkilötiedot hankitaan rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

 

Live Chat Palvelu

Tämä chat-palvelu auttaa holvi.com palvelun tarjonnan kuvaamisessa. Chat-palvelu on saatavilla vain tietyillä sivuilla. Live chat palvelun kautta ei voi turvallisuussyistä saada tilikohtaista tietoa, vaan keskustelua käydään yleisellä tasolla.

Holvi ei koskaan pyydä sinulta henkilökohtaista tietoa tai tilinumeroa live chatin kautta. Muista ettet jaa omia henkilökohtaisia tai tilitietojasi chatin kautta.

Chatissa käytyjä keskusteluja voidaan säilyttää laadun parantamiseksi. Tiedot säilytetään salattuina, ja niitä voidaan säilyttää yhdessä Holvin käyttäjätietojesi kanssa.

Live chatin tarjoaa kolmas osapuoli. Holvi ei vastaa live chatin kautta saatujen virheellisten, puutteellisten tai tulkinnanvaraisten tietojen käyttämisestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Chatissa annettavia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei muutenkaan ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, tai muutoin Holvia tai muuta palveluntarjoajaa sitoviksi tiedoiksi, eikä käyttäjä siten voi vedota niihin. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää vaatimuksia Holvia tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan.

 

Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttö on ohjeistettu.

Rekisterin käyttäjät tunnistetaan ja käyttövaltuudet ja niiden rekisteröinti valvotaan huolella.

Tiedostojen ja tietojen suojaus on hoidettu asianmukaisesti.

 

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton, jos siitä kun rekisteröity edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut enemmän kuin yksi vuosi.

Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

 

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

 

Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

2/2 koki tästä olevan apua