Holvia koskeva lainsäädäntö

Viimeksi päivitetty

1. Miten Holvia valvotaan?
Holvi Payment Services Oy on rekisteröity maksulaitos, jolla on Finanssivalvonnan (FIN-FSA) myöntämä koko Euroopan talousalueen maksulaitoksen toimilupa.

Finanssivalvonnan myöntämän toimiluvan pohjalta Holvi voi toimia maksupalvelulaissa määriteltynä palveluntarjoajana. Holvi on valtuutettu tarjoamaan maksutilejä ja suorittamaan maksutapahtumia tilien välillä.  

Holvi® on Holvi Payment Services Oy:n rekisteröimä tavaramerkki. Holvi perustettiin vuonna 2011 ja päätoimistomme sijaitsee Helsingissä. 


2. Missä asiakasvaroja säilytetään?
Kaikki Holvi-tileillä olevat varat säilytetään asiakasvaratileillä eurooppalaisissa korkean luottoluokituksen luottolaitoksissa. Asiakkaamme pysyvät varojen edunsaajina. 

Holvin asiakasvaratilit ovat erillään yhtiön taseesta. EU:n maksupalveludirektiivi sekä Suomen maksulaitoslaki määrittelevät miten Holvin tulee erotella ja turvata asiakasvarat. Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että yhtiö joutuisi selvitystilaan, asiakkaidemme tileillä olevat varat ovat suojattuja velkojilta ja ne voidaan tilittää takaisin asiakkaillemme.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

12/13 koki tästä olevan apua