Holvia koskeva lainsäädäntö

Sisällysluettelo
1. Miten Holvia valvotaan?
2. 
Missä asiakasvaroja säilytetään?
3. 
Mitä lakeja sovelletaan Holvin toimintaan?

 

 

 

 

1. Miten Holvia valvotaan?
Holvi Payment Services Oy on maksulaitos, jolla on Finanssivalvonnan (FIN-FSA) myöntämä koko Euroopan laajuinen maksulaitoksen toimilupa. 

Holvi® on Holvi Payment Services Oy:n rekisteröimä tavaramerkki. Holvi perustettiin vuonna 2011 ja päätoimistomme sijaitsee Helsingissä. 

Holvi on valtuutettu FIN-FSA toimesta tarjoamaan maksutilejä ja suorittamaan maksutapahtumia tilien välillä.
 

 

 

 

 

2. Missä asiakasvaroja säilytetään?
Kaikki Holvi-tileillä olevat rahat säilytetään asiakasvaratileillä Eurooppalaisessa pankeissa.

EU:n maksupalveludirektiivi sekä Suomen Maksulaitoslaki määrittelevät miten Holvin tulee erotella ja turvata asiakasvarat. Holvin asiakasvaratilit ovat erillään yhtiön taseesta.

 

 

 

 

3. Mitä lakeja sovelletaan Holvin toimintaan?
Maksupalveluiden tarjoaminen on Euroopan Unionin lainsäädännössä säännelty toimiala. Kaikkiin Euroopan Unionin sisämarkkinoiden alueella toimiviin maksupalveluiden tarjoajiin sovelletaan EU:n niin kutsuttua maksupalveludirektiiviä (2007/64/EY).

Maksupalveludirektiivin kansallinen täytäntöönpano Suomessa on toteutettu maksulaitoslaissa (30.4.2010/297) sekä maksupalvelulaissa (30.4.2010/290).

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) mukaan Holvin on ilmoitusvelvollisena tunnistettava asiakkaansa ja todennettava näiden henkilöllisyys. Henkilötietojen käsittelystä säädetään erikseen henkilötietolaissa (22.4.1999/523).


Seuraa
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua
Palvelun toteuttaa Zendesk